รายการคำนวณคาน 1

รายการคำนวณคาน รับโมเมนต์ดัด,โมเมนต์บิด,แรงเฉือน
BM-AA03 + Worksheets .. Mb + Mt + V


  

  


Beam : รายการคำนวณคาน 
รับโมเมนต์ดัด,โมเมนต์บิด,แรงเฉือน BM-AA03 แผ่นที่ 1/2 

Beam : รายการคำนวณคาน 
รับโมเมนต์ดัด,โมเมนต์บิด,แรงเฉือน BM-AA03 แผ่นที่ 2/2 
(ละส่วนแผ่นพื้นยื่นในรูปตัดคาน) 

Ex. Worksheet(.xls) 
สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล. 
BM-AA03 ( ส่วน M- ) .. Torsion, Mt = 150.04 kg-m 

Ex. Worksheet(.xls) 
สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล. Visitors: 534,652