รายการคำนวณพื้น 2

รายการคำนวณพื้นเสริมเหล็กสองทาง SB-BB02

 


  

  


Slab : รายการคำนวณพื้นเสริมเหล็กสองทาง 
(Two-way Slabs) SB-BB02 แผ่นที่ 1/2 

Slab : รายการคำนวณพื้นเสริมเหล็กสองทาง 
(Two-way Slabs) SB-BB02 แผ่นที่ 2/2 Visitors: 539,265