Thai-Family-Tree.com

Thai-Family-Tree.com
โปรแกรมต้นตระกูลไทย
ไทยแฟมิลิทรี THAI FAMILY TREE
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ ว1.3438
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง

โปรแกรมต้นตระกูลไทย (Thai-Family-Tree)
โปรแกรมตระกูลเครือญาติ (PrelimFamilyTree)
>>>[ สำหรับ..คนไทยทุกคน ] รักษ์ สามัคคี ทำความดี
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปบรรจุในแผ่นซีดี(CD)
ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป.. PC, Desktop, Notebook
สำหรับบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลากหลายประเภท
พร้อมบันทึก วันเวลา/สถานที่/การติดต่อ/รูปภาพประกอบ
o ข้อมูลบุคคล/คู่ครอง/ครอบครัว/..
.. ลำดับชั้น/สาขา/เครือญาติ..
o แสดงแผนผังบรรพบุรุษ
o แผนผังตระกูลครอบครัวลูกหลาน
o ข้อมูลสุขภาพ/เจ็บป่วย/โรค/การรักษาพยาบาล/ข้อมูลยา..
o ข้อมูลบ้าน/รถ/ทรัพย์สิน/สมบัติ/ของมีค่า/ของสะสม..
o ข้อมูลเอกสาร/สัญญา/คำสั่ง/ทะเบียน/บัตร/..
.. ใบอนุญาต/ใบเสร็จ/โฉนด/กรมธรรม์..
o ข้อมูลสมาชิก/กิจกรรม/กลุ่ม..
o ข้อมูลการศึกษา/อบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน/ทัศนศึกษา..
o ข้อมูลความรู้/ความคิด/หนังสือ/ตำรา/คัมภีร์/ไตรปิฎก
o ข้อมูลการงาน/อาชีพ/หลัก/รอง/เสริม..
o ข้อมูลกิจการ/ธุรกิจ/บริการ/ค้าขาย/ร้านค้า..
o ข้อมูลเกษตรกรรม/ฟาร์ม..
o ข้อมูลกำหนดการ/เป้า/โครงการ..
o ข้อมูลข่าว/เหตุการณ์สำคัญ..
o บันทึกประจำวัน/บันทึกรายเดือน/บันทึกรายปี..
o ข้อมูลติดต่อ/คน/หน่วยงาน..
o ข้อมูลบัณฑิต/เพื่อน/เกลอ/สนิท/รู้ใจ..
o ข้อมูลลูกค้า/ซื้อสินค้า/จ้างผลิต/ใช้บริการ
o ข้อมูลผลงาน/สินค้า/ผลิตภัณฑ์..
o ข้อมูลภาพ/รูปภาพ/แบบแปลน/Drawing..
o บันทึกบุญ/ทำความดี/ปฏิบัติธรรม
o ข้อมูลรายการรับ-จ่าย/เงินสด/สินค้า/..
.. รายวัน/รายเดือน/รายปี/กิจการ/งาน/SME..
o จัดเรียงข้อมูล/ค้นหา/คัดกรอง..

รักษ์ สามัคคี ทำความดี .. Thai-Family-Tree.com


Thai-Family-Tree.com
โปรแกรมต้นตระกูลไทย , โปรแกรมตระกูลเครือญาติ

Thai-Family-Tree.com
โปรแกรมต้นตระกูลไทย , โปรแกรมตระกูลเครือญาติ

Thai-Family-Tree.com
โปรแกรมต้นตระกูลไทย , โปรแกรมตระกูลเครือญาติ

Thai-Family-Tree.com
โปรแกรมต้นตระกูลไทย , โปรแกรมตระกูลเครือญาติ


โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
(For Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10)

รุ่น "Starter 1800252525.25"
(มีหลายเครื่องฯ ลงได้ทุกเครื่อง) 

รุ่น "sBUser 1800500500500.500"
31 ฐานข้อมูล: สามารถกำหนดชื่อฐานข้อมูล ชื่อพื้นที่ต่างๆ
สำหรับเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ


  Thai-Family-Tree.com  
โปรแกรมต้นตระกูลไทย
โปรแกรมตระกูลเครือญาติ


Visitors: 530,830