รายการคำนวณฐานราก 1

รายการคำนวณฐานรากแผ่
Spread Footing (FS) + Worksheets .. P + Mx + My


  

  


Spread Footing : รายการคำนวณฐานรากแผ่ 
FTSP-EE02 แผ่นที่ 1/1 
หมายเหตุ สำหรับ ฐานรากแผ่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส .. 
ควรกำหนดให้เสริมเหล็กเหมือนกันทั้งสองทิศทาง 
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกำหนดด้าน 

 

Spread Footing : Worksheet .. 
P + Mx .. สำหรับ FTSP-EE02 
หมายเหตุ สำหรับ ฐานรากแผ่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส .. 
ควรกำหนดให้เสริมเหล็กเหมือนกันทั้งสองทิศทาง 
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกำหนดด้าน 

Spread Footing : Worksheet .. P + Mx + My .. 
[ 1 Layer ] .. เสริมเหล็กทางละ 1 ชั้น 

Spread Footing : Worksheet .. P + Mx + My .. 
[ 2 Layers ] .. เสริมเหล็กทางละ 2 ชั้น .. 
เพื่อขยายระยะห่างระหว่างเหล็กแต่ละเส้น Visitors: 530,824