รายการคำนวณบันได

รายการคำนวณบันไดพื้นตัน ST-CC01


  

  


Stair : รายการคำนวณบันไดพื้นตันพาดทางช่วงยาว 
ST-CC01 แผ่นที่ 1/1 .. เสริมเหล็กรูปแบบหนึ่ง 

ตัวอย่าง: บันได Stair : Worksheet (1) 

ตัวอย่าง: บันได Stair : Worksheet (2) 

รูปแบบส่วนหนึ่งของ บันได คอนกรีตเสริมเหล็ก (1) 

รูปแบบส่วนหนึ่งของ บันได คอนกรีตเสริมเหล็ก (2) 

รูปแบบส่วนหนึ่งของ บันได คอนกรีตเสริมเหล็ก (3) 

บันได คอนกรีตเสริมเหล็ก: Chart: Hv, Lhi, R, T 

บันได คอนกรีตเสริมเหล็ก: Table: Hv, Risers (ลูกตั้ง) 

บันได คอนกรีตเสริมเหล็ก: Table: Lhi, Treads (ลูกนอน) Visitors: 534,640