รายการคำนวณคาน 2

รายการคำนวณคาน 4 ช่วง
BM-AA01 + Worksheets .. Mb + Mt + V


  

  


Beam : รายการคำนวณคาน BM-AA01 แผ่นที่ 1/2 

Beam : รายการคำนวณคาน BM-AA01 แผ่นที่ 2/2 

Beam : Worksheet(.xls) 
สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล. 
BM-AA01 ( ส่วน M- ) 

Beam : Ex. Worksheet(.xls) 
สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล. Visitors: 534,417