รายการคำนวณพื้น 1

รายการคำนวณพื้นเสริมเหล็กทางเดียว
1, 2, 3 ช่วง .. SB-BB01

 


  

  


Slab : รายการคำนวณพื้นเสริมเหล็กทางเดียว: 1, 2, 3 ช่วง 
SB-BB01 แผ่นที่ 1/2 

Slab : รายการคำนวณพื้นเสริมเหล็กทางเดียว: 1, 2, 3 ช่วง 
SB-BB01 แผ่นที่ 2/2 Visitors: 539,272