รายการคำนวณคาน 3

รายการคำนวณคาน 3 ช่วง
BM-AA02 + Worksheets .. Mb + Mt + V


  

  


Beam : รายการคำนวณคาน BM-AA02 แผ่นที่ 1/1 

Beam : Worksheet(.xls) .. 
สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล. 
BM-AA02 ( ส่วน M- ) 

Cross Sections: ตัวอย่างรูปตัดคาน ณ ตำแหน่งต่างๆ 

Ex. Worksheet(.xls) 
สำหรับประกอบการคำนวณออกแบบคาน ค.ส.ล. Visitors: 534,418