บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Stair

  


รูปแบบส่วนหนึ่งของ บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

Tread (ลูกนอน) , Riser (ลูกตั้ง)

SIZE: Risers, R (cm)

SIZE: Treads, T (cm)Visitors: 530,824