หน่วยแรง

หน่วยแรง, หน่วยน้ำหนักบรรทุกจร, หน่วยแรงลม,
หน่วยแรงแบกทาน, หน่วยแรงฝืดหน่วยน้ำหนักบรรทุกจร ( Live Load, LL ) 

หน่วยแรงลม ( Wind Load, WL ) 

หน่วยแรงแบกทานของดิน ( Bearing Capacity of Soil ) 

หน่วยแรงฝืดของดิน ( Friction Capacity of Soil ) Visitors: 534,412