เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเสริมคอนกรีต, เหล็กเสริมงานคอนกรีต,
[ PrelimReBar ]ตาราง แสดง 
พื้นที่หน้าตัด (As) , ความยาวเส้นรอบรูป (Os) 
ของ เหล็กเสริมงานคอนกรีต 

แผนภูมิ สำหรับหา จำนวนเส้น ของเหล็กเสริมงานคอนกรีต 
จาก พื้นที่หน้าตัด (As) 

แผนภูมิ สำหรับหา จำนวนเส้น ของเหล็กเสริมงานคอนกรีต 
จาก ความยาวเส้นรอบรูป (Os) 

โปรแกรม [ PrelimReBar ] .. 
สำหรับคำนวณหาค่า พื้นที่หน้าตัด (As) , 
ความยาวเส้นรอบรูป (Os) ของ เหล็กเสริมงานคอนกรีต .. 
ใช้ได้ทั้งแบบเหล็กเสริมขนาดเดียว หรือ หลายขนาด/งาน 
กรณี ใช้เหล็กเสริมหลายขนาด/งาน .. 
ความยาวเส้นรอบรูป (Os) ที่แสดงเพื่อนำไปใช้ 
ได้ผ่านการปรับปรุงเป็นขนาดเทียบเท่าแล้ว (adj.Os) 

รูปแบบส่วนหนึ่ง ของ การจัดเหล็กปลอก ใน เสา ค.ส.ล. 
แบบต่างๆ สำหรับ เหล็กยืน 4 - 20 เส้น 

รูปแบบส่วนหนึ่ง ของ การจัดเหล็กปลอก 
ใน เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับ เหล็กยืน 16 เส้น Visitors: 534,418