ระยะหุ้ม, ระยะฝัง, ของอ

ระยะหุ้ม, ระยะหุ้มเหล็กเสริม,
หน่วยแรงยึดหน่วง = หน่วยแรงยึดเหนี่ยว,
ระยะฝัง, ของอมาตรฐาน, ของอ อื่นๆระยะหุ้ม ต่ำสุด 
ที่คอนกรีตต้องหุ้มเหล็กเสริม ( คอนกรีตหล่อในที่ ) 

ระยะหุ้ม ต่ำสุด 
ที่คอนกรีตต้องหุ้มเหล็กเสริม ( คอนกรีตหล่อสำเร็จ ) 

หน่วยแรงยึดเหนี่ยว ( Bond Stress ) 
และ ระยะฝังเหล็ก , ระยะฝังยึดเหล็ก 

ของอมาตรฐาน ( Standard Hooks ) , ของอ อื่นๆ Visitors: 534,650